Feestjaar 2021

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en alle andere oranjevrienden,

We zijn in een tijd beland waarin we een nieuw “normaal” met elkaar gaan vinden en zoeken. Welke effecten dit op ons zal hebben en hoelang dit gaat duren, is niet te voorspellen. Voor ons als Oranjevereniging Juliana betekent dit dat wij hebben besloten om ons 100e verjaardagsfeest een jaartje te verplaatsen en ervoor kiezen om ons 101e verjaardagsfeest groots te vieren met elkaar in 2021.

Deze keuze hebben wij gemaakt omdat we vooraf hebben afgesproken dat we met elkaar, met alle mensen in Andel en soms ook daarbuiten, WOW momenten en verbondenheid willen creëren. Met iedere maand minimaal één feestelijke activiteit die aan dat doel bijdraagt. Dit willen we niet doen in een jaar waarin de samenleving en dus wij als dorp én individu op een manier geraakt worden die nu nog niet te overzien is. Als het moment daar is zullen we ons programma onthullen voor het jaar waarin we ons verjaardagsfeest met elkaar groots vieren.

Wij kiezen ervoor om onze kernwaarden op een nieuwe manier in te vullen in 2020. We zullen, wanneer het kan, kleinschalige initiatieven organiseren om invulling te geven aan de saamhorigheid en verbondenheid die wij als vereniging nastreven.

Een van de initiatieven is de volgende: Wij roepen iedere inwoner van Andel en daarbuiten op, om op Koningsdag 27 april a.s. vanuit het raam of op straat bij je voordeur om 9.30 uur in de morgen gezamenlijk het Wilhelmus te zingen.

Daarnaast gaan we ervoor, als de situatie het weer toestaat, om een bevrijdingsfeest te vieren op het plein bij de Toren, onze vertrouwde locatie. Gewoon met onze eigen tentjes, een tap, een DJ, maar vooral bij en met elkaar!

Wij hebben er ook voor gekozen om het beloofde sponsorbedrag van onze sponsoren niet te innen dit jaar. Hiervan ontvangen zij nog een bericht. We vinden het niet verantwoord een beroep te doen op onze sponsoren, in een tijd waarin ook zij een lastige periode door maken.

Iedereen die tot nu toe zoveel energie heeft gestoken in het mogelijk maken van een evenement, zoals de Musical, Ervaar 100 jaar, Straal als een Aelse en de Dorpsquiz, zoveel dank daarvoor! Wij komen terug met nieuwe datums in ons nieuwe feestjaar en we hebben gelukkig veel op de plank liggen!

We willen iedereen vragen om goed voor elkaar en de mensen om zich heen te zorgen. Wij wensen jullie veel gezondheid toe en houd je, vanuit liefde voor elkaar, aan de gedragsregels die er op dit moment zijn.

Namens het bestuur van Oranjevereniging Juliana,

Arnoud, Wim, Pauline, Wout, Bianca, Gerard, John H, Bertina, John D, Demi, Remco en Ellen